SİRKULER_21_649

18/09 2021

Sirkuler_21_649

Kısa Konu: Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddeyle bazı aroma verici maddelerin gıdalarda kullanımı, piyasaya arzı ve ithalatına kısıtlamalar getirildi.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici madde, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226) FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici madde, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226) FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve (07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Kaynak: 18 Eylül 2021 Tarihli ve 31602 Sayılı Resmî Gazete

İndir