SİRKULER_21_517

14/07 2021

Sirkuler_21_517

Kısa Konu: Tohumluk İhracatı Hk.

Konu:

Tohumluk ihracatı ile ilgili iş ve işlemler 2019/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi kapsamında yürütülmektedir.

Genelge ile yetkilendirilmiş Müdürlükler tarafından düzenlenen tohumluk ihracat ön izin  yazısının bir  sureti ihracatçı  firmanın talebi  doğrultusunda ilgili  gümrük müdürlüğüne,  bir  sureti  de "Bitki Sağlık Sertifikası" işlemleri için zirai karantina müdürlüğüne veya zirai karantina müdürlüğü bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüğüne gönderilmektedir.

Bu kapsamda tohumluk ihracat işlemlerinde herhangi bir karışıklığa sebep olunmaması amacıyla; "Tohumluk İhracat Ön İzin Belgesi" olmayan kişi veya kuruluşların ihracat başvurularında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususunda tüm çıkış kapıları talimatlandırılmıştır.

Konuya ilişkin yazı için tıklayınız.Kaynak: UİB

İndir