Sayın Müşterilerimiz,

Öncelikle, UGM Gümrük Müşavirliği bünyesinde, yönetmeliği ve kuruluşu geçen hafta tamamlanmış bulunan “MÜŞTERİ HAKLARINI KORUMA KOMİTE” mizin faaliyete başlamış olduğunu bildirmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Buraya yapacağınız bildirimleri, paylaşımlarınızı, deneyimlerinizi değerlendirerek, bilebildiğimiz konuları, deneyimlerimizi, sıkıntıları birlikte paylaşıp birlikte çözüm aramak ve yardımcı olabilmek ilkesi ile hareket edilecektir.

Sizlerle şu an ekte bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), EKİM 2017 tarihli “Doing Business / İş Yapma Kolaylığı” endeksini kendi yorumlarımız ile birlikte paylaşmak istedik. Orijinal sunum da ekte yer almaktadır. TOBB, ilgili raporu hükümetle önerileri ile paylaşmıştır. İlgili raporda ihracat ve ithalat süreçleri – ortalama USD bazı maliyetler belirlenmiş, süreçler hızla dış ticaretini yükselten özelliğe sahip bir ülke olan Güney Kore ile kıyaslanmıştır.

Rapor, incelendiğinde firmamız görüşüne göre; “İthalat süre kaybı ve maliyetlerine etki eden büyük bir payın forwarder tabir edilen taşıyıcı şirket  acentalarından kaynaklandığı, TTK Madde 113’e göre, taşıyanın Türk Borçlar Kanunu 66/III  ve Uluslarası Taşıma Anlaşmaları gereği organizasyon sorumluluğu gereğince düzenlediği  acentalık sözleşmesine göre, ücret alan bu acentaların, hem taşıyanın maliyetini yükselttikleri hem de yasalar dışına çıkarak, alıcı veya gönderenden gerçekte var olmayan isimler ve tabirler karşılığı faturalar ile tüccarın işini sonuçlandırma çabasını kötü niyetle kullanarak, TTK Madde 119 gereği hapis hakkı kullanma tehdidi ile ve TTK Madde 55 /7 ve 8’de tariflendiği şekilde para talepleri ile dış ticaretimizde süre ve maddi kayıplara sebebiyet verdikleri, hava limanlarında  liman işletmesi ve yetkilendirilmiş yer hizmet kuruluşları tarafından verilen servislerin ücretleri taşıyan havayolu tarafından ödendiği navlunun içerisinde maliyetlendirildiği halde, limanlarda  yanaşma ücreti donatan tarafından ödendiği ve boşaltma hizmeti, ilgili liman işletmesi tarafından faturalandırıldığı halde, forwarder / taşıyanın acentası yine bu acentalık hizmeti ücretini taşıyandan aldığı /alması gerektiği halde yine mesnetsiz sahte isimler altında, birçok isimler altında faturalar halinde ihracat veya ithalatçının zor durumundan faydalanarak paralar istemektedir.”

Güney Koreli bir firma ithalat yaptığında 315 USD masrafa katlanırken, Türkiye’de bir dış ticaret firması, bunun iki katından fazla bir maliyet ile, 655 USD’lik bir maliyeti üstlenmektedir. 

İhracata ilişkin karşılaştırma yapıldığında ise şirket görüşümüze göre; “Yine taşıyan şirket nakliye fiyatının içerisinde hesaplanarak satılmış bir taşıma navlunun kapsamında bulunan acentanın /forwarder’ın  acentalık sözleşmesi içerisinde bulunup taşıyandan /donatandan aldığı ücretlerin (TTK Madde 113) yanı sıra ihracatçılarımızın  bir an önce yükleme belgesi alarak mal bedeline kavuşma isteklerindeki zor durumlarını kullanarak TTK Madde 55/7-8’ de belirtildiği şekilde haksız rekabet ve sebepsiz zenginleşmeyi oluşturmaktadır.”

Güney Kore’li bir şirket ihraç edeceği emtia için 185 USD harcarken, Türk ihracatçı ise iki katı üstü bir maliyete katlanmaktadır.

Tabi ki, bunların sebebi dış ticaret firmalarımızın taşıma hukuku konusunu bilmemeleri değil, taşıyıcı acentalarının taşıyıcı firmalara, aldıkları bu ücretlerin Türkiye’deki kanunlar gereği olduğunu !! belirtmeleri ve firmalarımızı bu faturalarını ödemeye zorlamalarıdır.

TİM Bildirisi

Doing Business-Dış Ticaret TOBB çalışması