SİRKULER_20_687

18/08 2020

Sirkuler_20_687

Kısa Konu: Ticaret Bakanlığı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (2020/20)

Konu:

Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/22) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 3923.21.00.00.11, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11, 3923.30.10.00.19, 3924.10.00.00.21, 3924.10.00.00.22, 3924.10.00.00.29, 3924.10.00.00.31, 3924.10.00.00.32, 3924.10.00.00.39, 3924.90.00.00.11, 3924.90.00.00.19, 3926.90.97.90.16, 3926.90.97.90.17, 3926.90.97.90.18, 8414.10.81.90.00, 8414.10.89.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “yalnız, plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde aşağıda belirtilen ülkeler için dampinge karşı önlemin (Ant-Damping vergisinin ) yürürlüğe konulmasıdır.

Çin Menşeli ürünler için (Yüzde on iki oranında )

Tayland Menşeli Ürünler için (Yüzde yirmi altı oranında )

Bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten              kalkar.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

İlgili Tebliği ekte sunulmuştur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200818-2.htm

Kaynak: 18 Ağustos 2020 tarih, 31217 sayılı Resmi Gazete

İndir