SİRKULER_20_240

02/04 2020

Sirkuler_20_240

Kısa Konu: Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

Konu:

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) yürürlüğe girdi.

3002.15.00.00.00 ve 3822.00 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tıbbi tanı kitlerinin insanlar için kullanılanlarının;

-Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacak.

3002.15.00.00.00  : Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri

3822.00 : Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeler

Uygulama bugün yürürlüğe girdi.

  • Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar için  Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
  • Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) kapsamında yapılacak başvurular, bu Tebliğde yer alan eşya için, uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılacak.

Geçiş hükmü 02.04.2020'den önce tescil edilmiş beyannamelere Tebliğ  hükümleri uygulanmayacak. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-18.htm


Kaynak: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete

İndir