SİRKULER_20_036

14/01 2020

Sirkuler_20_036

Kısa Konu: Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66)

Konu:

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66) yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200114-9.htm

0106.90.00.90.19 GTİPli  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) kota miktarında (2000 kg) değişiklik yapılmadı.

Yasadışı yollardan, CITES Belgesi olmaksızın veya geçersiz CITES Belgesi ile tıbbi sülük ihracat, ithalat, yeniden ihracat ya da denizden girişinin yapılması veya CITES Belgesinde tahrifat yapılması durumunda firmalara tahsis edilen kota iptal edilecek.Kaynak: 14 Ocak 2020 Tarihli ve 31008 Sayılı Resmi Gazete

İndir