Okan DEMİREL

Gümrük Müşaviri 

İthalat işlemlerine karşın bürokratik anlamda daha kolay organize edilebilen ve fakat kurumsal ödevler babında günümüz ekonomisi ve Türkiye’nin global Pazar payları göz önüne alındığında kimi zaman mucize bile diyebileceğimiz, gerçekleştirilmesi oldukça zor bir süreç…

İhracat İşlemi

İhracat işlemi gerçekleştirilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun (GTİP) doğru belirlenmesi; ihracında uygulanabilecek sürecin ve varsa ek prosedürlerin belirlenebilmesi adına da önem arz etmektedir.

İhracı izne tabi bir eşyanın değilmiş gibi gösterilmesi gibi durumlarda ağır cezalar ile karşılaşılabilir.

GTİP’i ve dolayısı ile iç ülke mevzuatı belirlenen ihraç eşyası için, ithaldekinin aksine bir adım ileriye giderek gideceği ülkedeki mevzuatı ve dolayısı ile ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin de araştırılması sözleşmenin türüne göre önem arz edecektir.

İthal Edilecek Ülkeden İzin

İthal ülkesinde izne, belirli sınır geçiş belgesine veya farklı bir özel koşula bağlı olması ve bu doğrultuda eşyanın alıcısı tarafından ithalinin gecikmesi hatta ithalinin yapılamaması gibi olumsuz durumların bizle dönebileceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle hem ulusal ve karşı ülke mevzuatı araştırılmalı hem de alıcının kendi iç mevzuatı doğrultusunda ek bir talebi olup olmadığı sorgulanmalı, olası taleplerin ise yasalara uyumlu olup olmadığı sorgulandıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu noktada ifade etmek gerekir ki gerek Gümrük Müşaviri, gerekse de eşyanın A noktasından B noktasına sevki aşamasında sürece temas edecek tüm tedarikçilerin doğru seçilmesi önemlidir.

Bu aşamada eşyanın alıcısı ile doğru teslim şekli ve buna bağlı sözleşmenin net şekilde düzenlenmesi de hem mali yükümlülüklerin ve masrafların kim tarafından üstlenileceği hem de sigorta yapılmış olsa dahi zarar ziyan halinde kime rücu edileceğinin tespiti anlamında elzemdir.

Mal bedelinin transferi anlamında da henüz belirli bir güven tahsis edilmiş müşteriler için eşyanın sevki öncesi ya da alıcıya teslimi öncesi paranın ödenmesini tesis eden peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme veya buna uygun şartlı akreditif şekilleri benimsenmelidir.

İhracat Bedelinin Tahsili

İhracat bedelinin tahsili aşamasında ise döviz bedelinin kanunca ön görülen süre içerisinde yurda getirilerek bir banka araçlığı ile