SİRKULER_21_500

09/07 2021

Sirkuler_21_500

Kısa Konu: Telafi Edici Vergi Hesabı hk.

Konu:

Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne dolaşım belgesi düzenlenerek ihraç edilmesi halinde TEV doğmaktadır. Son zamanlarda özellikle kullanılan girdilerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması olmayan ancak AB ile serbest ticaret anlaşması olan bir ülke menşeli olması durumunda TEV hesabının nasıl yapılacağına ilişkin tereddütler bulunmaktaydı.

İhracat Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında  konuya açıklık getirilmektedir. Yazıda İthalat Rejim Kararı'nın 9 uncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde yapılan yorumda kural olarak Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde ithalatın yapıldığı ülke ve eşyaya uygulanan tercihli tarife oranı varsa o oranın, yoksa 3. Ülke oranının, eşyaya Türkiye’de uygulanan gümrük vergisi oranı ile karşılaştırılması gerektiği belirtilmektedir.

Tercihli tarife oranının karşılaştırmaya esas alınmasında  herhangi bir belge (tercihli ya da tercihsiz bir menşe belgesi) tevsiki şartının da bulunmadığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak TEV hesaplanmasını gerektiren  durumlarda girdilerin menşe ülkesine AB'nin uyguladığı tercihli bir tarife varsa bu oranın da dikkate alınması gerekmektedir.

9/ (5) Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir."


Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü

İndir