SİRKULER_20_329

18/04 2020

Sirkuler_20_329

Kısa Konu: Tekstil ve Hazır Giyim ürünlerinde ilave gümrük vergisi uygulamasında değişiklik (12/9/2011 Tarihli ve 2011/2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2425)

Konu:

Tekstil ve hazır giyim ürünlerindeki ilave gümrük vergisi uygulamasında değişiklik yapıldı. 

Uygulamaya nispi vergi oranları dikkate alınarak devam edilecek. Minimum ve maksimum ilave gümrük vergisi kriterleri kaldırıldı. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan ülkeler için belirlenen daha düşük oran uygulaması da kaldırıldığından bu ülkeler için de "diğer ülke" oranları uygulanacak.

İlgili Karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-9.pdfKaynak: 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete

İndir