SİRKULER_21_334

29/04 2021

Sirkuler_21_334

Kısa Konu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu:

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek 919 ürüne ilişkin liste 27 Şubat'ta yayımlanmıştı.

Söz konusu ürünlerin daha etkin şekilde desteklenmesini kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe giren tebliğe göre, programın etkinliği artırılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla programın yönetim altyapısı, Bakanlığın yeniden organizasyonuna ilişkin yapılan değişiklik kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturuldu.

Bu çerçevede, tebliğin program yönetimine ilişkin hükümleri yeni yönetim organizasyonuyla uyumlu olacak şekilde gerekli değişiklikler yapıldı.

Ar-Ge yüklenicisi tanımında yer alan "işletmeyi" ibaresi "Türkiye'de yerleşik sermaye şirketini" olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ'e "Ar-Ge süreci" , "Üretime yönelik yatırım süreci " ve "Yatırım projesi" tanımları eklenmiştir.

Destek kapsamına alınan projeler için "yatırım faaliyetleri" ibaresi "üretime yönelik yatırım faaliyetleri" olarak değiştirilmiştir.

Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, yatırımın karakteristiğine ilişkin değişiklik talepleri ile teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırım tutarının yüzde 35'ten fazla değişmesine neden olan değişiklik talepleri hariç olmak üzere teşvik belgesi kapsamında desteklenmekte olan yatırım unsurlarıyla ilgili diğer talepler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (TUYSGM ) tarafından sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede yapılan değişiklikler, yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, bu çerçevede yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur. KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçleri açısından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon talepleri doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

Değişiklik Tebliği: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tebliğ'in güncel hali:  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

Kaynak: 27 Nisan 2021 Tarihli ve 31467 Sayılı Resmi Gazete

İndir