SİRKULER_19_665

24/10 2019

Sirkuler_19_665

Kısa Konu: Tayland menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri için damping soruşturması

Konu:

Tayland menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-18.htm

Kaynak: 24 Ekim 2019 Tarihli ve 30928 Sayılı Resmi Gazete

İndir