Sn. Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,

Taşıyıcının borçları İle İlgili bilgilendirme yazımız ekte tarafınıza sunulmaktadır.