SİRKULER_19_779

15/12 2019

Sirkuler_19_779

Kısa Konu: Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

-Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartım kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile diğer tartı aletleri  yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri  yönetmelik kapsamında muayene işlemi yapmayacak.

-Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları ile yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlayacaklar.

Değişiklikler  1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191215-11.htm

Kaynak: 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete

İndir