SİRKULER_21_425

10/06 2021

Sirkuler_21_425

Kısa Konu: Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Konu:

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İmalatçı ve ithalatçı, piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz edebilecek. Teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek ve piyasada bulundurulamayacak.

Onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluğu değerlendirilen gübre imalatçısı ve ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler uygunluk “CE” işareti taşıyan ürünlerini piyasaya arz edebilecek (Bu hüküm 21 Haziran 2022'de yürürlüğe girecek).

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerden Amonyum Nitrat, Kalsiyum Amonyum Nitrat, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat ürünlerinin ithalat uygunluk yazısı için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne (BÜGEM)Genel Müdürlüğe, diğer ürünlerin ithalat uygunluk yazısı için firma merkezinin bulunduğu İl tarım ve orman müdürlüklerine başvurulacak.

Tarımsal gübrelerin bir kişiye veya mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi YönetmeliğiKaynak: 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

İndir