SİRKULER_20_654

28/07 2020

Sirkuler_20_654

Kısa Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu:

Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişine yetkili gümrük müdürlükleri listesine Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü,

Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine  girişine yetkili gümrük müdürlükleri listesine Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü,

Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerine İpsala Gümrük Müdürlüğü ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerine Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerine Aydın ve Bolu  il tarım ve orman müdürlükleri eklendi.

Değişiklikler 27.08.2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-10.htm


Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

İndir