SİRKULER_20_083

14/02 2020

Sirkuler_20_083

Kısa Konu: Tareks Müeyyide İşlemleri hakkında

Konu:

Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen incelemeler neticesinde bazı TAREKS kullanıcıları tarafından;

- 1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında tanımlanan "parti teşkil etmez" kuralından faydalanmak amacıyla sistemin test edildiği, aynı fatura kapsamında getirilen ürünlerin bölünmek suretiyle farklı başvurulara konu edildiği,

- Genel bilgiler aynı olmakla birlikte sisteme girilen bazı bilgilerde değişiklik yapılarak mükerrer başvuru yapıldığı,

- Sisteme hatalı olarak girilen bilgilerin düzeltilmesi amacıyla kullanıcılara tanınan "iptal" hakkının suistimal edildiği ve bu hakkın amacı dışında kullanıldığı,

- Yukarıda belirtilen fiillerin farklı firmaların farklı başvurularında defaatle icra edildiği

tespit edilmiştir.

2019 yılının son 3 ayına ilişkin yapılan Bakanlık incelemesi neticesinde, mezkur fiilleri gerçekleştiren bazı kullanıcıların yetkileri 6 aydan az olmamak üzere askıya alınmış, anılan kullanıcı tarafından adına TAREKS üzerinden usulsüz işlem yapılan firmalar hakkında da müeyyide işlemleri uygulanmaya başlanmıştır.

Gümrük müşavirlerinin TAREKS başvurusu yaparken gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin yazı eklidir.


Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

İndir