SİRKULER_20_652

27/07 2020

Sirkuler_20_652

Kısa Konu: T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde değişiklik

Konu:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 379196 sayılı yazısına istinaden ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İhracat Genelgesi"nin "İndirim ve mahsup işlemleri"  başlıklı 21.maddesine 13 nolu yeni fıkra eklenmiştir.

Madde 21/13: 

Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu mümkündür.


Kaynak: T.C. Merkez Bankası

İndir