SİRKULER_20_607

08/07 2020

Sirkuler_20_607

Kısa Konu: Suriyeye kimyevi madde ihracatında tahlil sonucu gelmeden eşya sevkine izin verilmemesi ile kısıtlı eşya çıkması durumunda ceza uygulanması hk.

Konu:

Suriye`ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde,  2013/29 sayılı Genelge hükmünün uygulanmayarak söz konusu eşyanın tahlil sonucuna kadar bekletilmesi ile tahlil sonucunda herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde eşyanın sevkine müsaade edilmesi,

Tahlil sonucunda, eşyanın 2019/16 sayılı Genelge kapsamında "Suriye’ye İhracında Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nde yer aldığının tespit edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/2 maddesi uyarınca cezai işlem tatbik edilmesi gerekmektedir.

İlgili yazı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir