02-03-04 Nisan 2019 tarihlerinde çalışanlarımıza "Standart Yönetim Sistemi" konusunda bilgilendirme seminerleri düzenledik.