Liderlik ve Gelişim Proje Komitelerimiz

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Şirketimiz ve çalışanlarımız tarafından yaşadığımız toplumun Sosyal ve Çevresel kaygılarının faaliyetlerimizin ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin bir parçası haline getirilmesi,
tüm paydaşlarımıza sorumlu davranılması , bu yönde kararlar alınması ve uygulanmasını sağlarken aynı zamanda tüm çalışanlarımızı bu faaliyetler içerisinde aktif görev almaya
davet ederek onların toplumsal sorumluluk ve kişisel liderlik gelişimlerine katkıda bulunmaktır.