Şirketimiz ve çalışanlarımız tarafından yaşadığımız toplumun Sosyal ve Çevresel kaygılarının faaliyetlerimizin ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin bir parçası haline getirilmesi,
tüm paydaşlarımıza sorumlu davranılması , bu yönde kararlar alınması ve uygulanmasını sağlarken aynı zamanda tüm çalışanlarımızı bu faaliyetler içerisinde aktif görev almaya
davet ederek onların toplumsal sorumluluk ve kişisel liderlik gelişimlerine katkıda bulunmaktır.