SİRKULER_21_339

03/05 2021

Sirkuler_21_339

Kısa Konu: Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın Suriye'ye İhracatında Gümrük Hizmeti Verilmesi

Konu:

Kullanılmış lastik cinsi eşyanın Suriye'ye ihracı ve transitinde, 2021/12 sayılı Genelge uyarınca gümrük hizmeti verilmemektedir.

Ekli yazıda  ise  2021/12 sayılı Genelge uyarınca;

"Kullanılmış lastik" cinsi eşyanın Suriye'ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmemesi uygulamasına devam edilmesi, 

4012.11, 4012.12 ve 4012.19 tarife alt pozisyonlarında yer alan "sırt geçirilmiş dış lastik" cinsi eşyanın ise Suriye'ye ihracında gümrük hizmeti verilmesi

gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: GGM

İndir