GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_19_441

  Kaynak: 29 Haziran 2019 Tarihli ve 30816 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

  Tarih: 29/06/2019

 • Sirkuler_19_444

  Kaynak: TCMB

  Kısa Konu: İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan

  Tarih: 01/07/2019

 • Sirkuler_19_447

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: 9999 Diğer Belge Kodu hakkında

  Tarih: 03/07/2019

 • Sirkuler_19_448

  Kaynak: TSE

  Kısa Konu: Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 Sayılı İthalat Tebliği) Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

  Tarih: 03/07/2019

 • Sirkuler_19_450

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

  Tarih: 03/07/2019

 • Sirkuler_19_460

  Kaynak: UGA

  Kısa Konu: GET-APP Uygulaması

  Tarih: 09/07/2019

 • Sirkuler_19_461

  Kaynak: 09 Temmuz 2019 Tarihli ve 30826 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 09/07/2019

 • Sirkuler_19_462

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: 2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge-ticari (adi) kiralama kapsamı geçici ithalatta sözleşme kodu

  Tarih: 09/07/2019

 • Sirkuler_19_463

  Kaynak: TRT

  Kısa Konu: Bandrol Talebi hakkında

  Tarih: 09/07/2019

 • Sirkuler_19_464

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Elektronik Teminat Mektubu Uygulama (e-teminat) kılavuzu

  Tarih: 09/07/2019

 • Sirkuler_19_465

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları

  Tarih: 09/07/2019

 • Sirkuler_19_470

  Kaynak: UGA

  Kısa Konu: GET-APP Uygulamasında Özet Beyana Erişim

  Tarih: 10/07/2019