GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_19_403

  Kaynak: TSE

  Kısa Konu: Araç Parçalarının İthalat Denetimi (25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

  Tarih: 14/06/2019

 • Sirkuler_19_404

  Kaynak: TSE

  Kısa Konu: İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi (1 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

  Tarih: 14/06/2019

 • Sirkuler_19_405

  Kaynak: TSE

  Kısa Konu: CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

  Tarih: 14/06/2019

 • Sirkuler_19_406

  Kaynak: UGM

  Kısa Konu: Turquality uygulama değişiklikleri

  Tarih: 14/06/2019

 • Sirkuler_19_408

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Kromlu Derilerin Kayda Bağlanması

  Tarih: 14/06/2019

 • Sirkuler_19_414

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Yabancı Firma Kayıt Sistemi-2019/24 Sayılı Genelge

  Tarih: 18/06/2019

 • Sirkuler_19_418

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi Güncellendi

  Tarih: 19/06/2019

 • Sirkuler_19_423

  Kaynak: TCMB

  Kısa Konu: İhracat bedelinin tahsili -TCMB Genelgesi değişikliği

  Tarih: 20/06/2019

 • Sirkuler_19_427

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: CE İşaretinin Elleçleme işlemleri

  Tarih: 22/06/2019

 • Sirkuler_19_430

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Yabancı Firma Kayıt Sistemi

  Tarih: 25/06/2019

 • Sirkuler_19_432

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması

  Tarih: 25/06/2019

 • Sirkuler_19_435

  Kaynak: 27 Haziran 2019 Tarihli ve 30814 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 27/06/2019