SİRKÜLER

 • Sirkuler_20_417

  Kaynak: 11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

  Kısa Konu: Yeni İlave Gümrük Vergileri yürürlüğe girdi

  Tarih: 11/05/2020

 • Sirkuler_20_417

  Kaynak: 11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

  Kısa Konu: Yeni İlave Gümrük Vergileri yürürlüğe girdi

  Tarih: 11/05/2020

 • Sirkuler_20_416

  Kaynak: TOBB

  Kısa Konu: Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi hk.

  Tarih: 11/05/2020

 • Sirkuler_20_415

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Güneş Panellerinde gözetim uygulaması hk.

  Tarih: 11/05/2020

 • Sirkuler_20_414

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: 2020/3 sayılı Tebliğ Kayıt Uygulaması

  Tarih: 11/05/2020

 • Sirkuler_20_413

  Kaynak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: COVID-19 Önlemleri kapsamında ithaline izin verilen hayvan ve hayvansal ürünler hk.

  Tarih: 09/05/2020

 • Sirkuler_20_412

  Kaynak: 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)

  Tarih: 09/05/2020

 • Sirkuler_20_411

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Mısır’a İhracat ve ÜKS hakkında

  Tarih: 08/05/2020

 • Sirkuler_20_410

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Pandemi Tedbirleri- Yıllık Falliyet Raporları

  Tarih: 08/05/2020

 • Sirkuler_20_409

  Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: A.TR Dolaşım Belgeleri ile diğer tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük idarelerine ibraz süresinin Covid-19 mücbir sebep ile Şubat-Haziran arasında durdurulduğu hk.

  Tarih: 08/05/2020

 • Sirkuler_20_408

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Şili'ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgeleri

  Tarih: 08/05/2020

 • Sirkuler_20_407

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Referans fiyat uygulaması kaldırılan ürünler hk.

  Tarih: 08/05/2020