GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_18_376

  Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

  Kısa Konu: Ürdün,Şili,Sırbistan,Morityus menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğler

  Tarih: 07/07/2018

 • Sirkuler_18_377

  Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

  Kısa Konu: Karadağ, İsrail,Gürcistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları

  Tarih: 07/07/2018

 • Sirkuler_18_378

  Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 07/07/2018

 • Sirkuler_18_379

  Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 07/07/2018

 • Sirkuler_18_380

  Kaynak: 7 Temmuz 2018 Tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

  Kısa Konu: 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

  Tarih: 07/07/2018

 • Sirkuler_18_382

  Kaynak: UTİKAD

  Kısa Konu: Çin'e İhracatta Konşimentolarda Bulunması Gereken Bilgiler

  Tarih: 09/07/2018

 • Sirkuler_18_383

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: 2018-13 Sayılı Genelge- Gümrüksüz Satış Mağazaları'nda serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması

  Tarih: 10/07/2018

 • Sirkuler_18_384

  Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

  Kısa Konu: Türkiye-Malezya STA Bilgi Notu

  Tarih: 10/07/2018

 • Sirkuler_18_385

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: YYS-OKSB42A Ayniyat -6771-420292190000

  Tarih: 10/07/2018

 • Sirkuler_18_386

  Kaynak: UGM

  Kısa Konu: GTİP TALEP FORMU

  Tarih: 13/07/2018

 • Sirkuler_18_387

  Kaynak: Resmi Gazete

  Kısa Konu: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

  Tarih: 13/07/2018

 • Sirkuler_18_388

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Genel Müdürlük yazısı -MEDOS belge çıktılarının imzalanması

  Tarih: 13/07/2018