SİRKÜLER

 • Sirkuler_18_013

  Kaynak: RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Kısa Konu: YYS Elektronik Soru Formu

  Tarih: 10/01/2018

 • Sirkuler_18_014

  Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri web sitesi

  Kısa Konu: Dahilde İşleme Kapsamında Makarna ihracında adi buğday kullanımı

  Tarih: 10/01/2018

 • Sirkuler_18_015

  Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

  Kısa Konu: Cezayir İthalat Yasakları ve Vergi Artışı

  Tarih: 10/01/2018

 • Sirkuler_18_016

  Kaynak: ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ ve LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Mevzuat Servisi

  Kısa Konu: 2018 Vergi Değişiklikleri ve Ticaret Politikası Önlemleri

  Tarih: 11/01/2018

 • Sirkuler_18_017

  Kaynak: 12 Ocak 2018 Tarihli ve 30299 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 12/01/2018

 • Sirkuler_18_018

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Hava Ulaştırmacılığı Gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesi

  Tarih: 12/01/2018

 • Sirkuler_18_019

  Kaynak: 11 Ocak 2018 Tarihli ve 30298 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

  Kısa Konu: Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kara yolu ile kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanı

  Tarih: 12/01/2018

 • Sirkuler_18_020

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Malezya'ya Seramik ürün ihracı

  Tarih: 13/01/2018

 • Sirkuler_18_021

  Kaynak: 11 Ocak 2018 Tarihli ve 30298 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

  Kısa Konu: Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 14/11/2016 Tarihli ve 2016/9530 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 2017/11114

  Tarih: 13/01/2018

 • Sirkuler_18_022

  Kaynak: 13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Özel Fatura Tebliğinde Değişiklik

  Tarih: 13/01/2018

 • Sirkuler_18_023

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: 8708 Tarife pozisyonu AB'den İthalinde uygulanacak Hizmet Bedeli

  Tarih: 15/01/2018

 • Sirkuler_18_024

  Kaynak: 16 Ocak 2018 Tarihli ve 30303 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Polietilen Tereftalat (PET) (3907.61.00.00.00 GTİP) İthalatı için tarife kontenjanı

  Tarih: 16/01/2018