SİRKÜLER

 • Sirkuler_17_646

  Kaynak: 31.12.2017 tarih 30287 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar(2017/11167) hk.

  Tarih: 31/12/2017

 • Sirkuler_18_001

  Kaynak: 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) hk.(20.09 ; 22.01 ; 22.02 G.T.İ.P. içecekler ile tütün mamulleri ve makaronda vergilendirme)

  Tarih: 01/01/2018

 • Sirkuler_18_002

  Kaynak: Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.

  Kısa Konu: 2018 yılı Gümrük Mevzuat değişiklikleri bilgilendirme notları.

  Tarih: 03/01/2018

 • Sirkuler_18_003

  Kaynak: Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. Mevzuat Servisi

  Kısa Konu: 2018 İthalat Tebliği ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Korelasyonları

  Tarih: 04/01/2018

 • Sirkuler_18_004

  Kaynak: 4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği

  Tarih: 04/01/2018

 • Sirkuler_18_005

  Kaynak: 4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 04/01/2018

 • Sirkuler_18_007

  Kaynak: 5 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/12)

  Tarih: 05/01/2018

 • Sirkuler_18_008

  Kaynak: 5 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/13)

  Tarih: 05/01/2018

 • Sirkuler_18_009

  Kaynak: ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ ve LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Mevzuat Servisi

  Kısa Konu: 2018 yılı Gümrük Mevzuat değişiklikleri bilgilendirme notları hakkında

  Tarih: 05/01/2018

 • Sirkuler_18_010

  Kaynak: 4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Anayasa Mahkemesi'nin Gümrüklenmiş Değer konulu 2017-150 sayılı Kararı

  Tarih: 05/01/2018

 • Sirkuler_18_011

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin İşlemler

  Tarih: 05/01/2018

 • Sirkuler_18_012

  Kaynak: 8 Ocak 2018 Tarihli ve 30295 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Karayolu Taşıma Yönetmeliği

  Tarih: 08/01/2018