GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_17_185

  Kaynak: 12.05.2017 tarih 30064 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-14) hk.(5503.20.00.00.00 GTİP’li, “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”)

  Tarih: 12/05/2017

 • NCTS Beyannamesinde Düzeltme

  Kaynak: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: NCTS Beyannamelerinde Yapılacak Düzeltmeler hk.("Gönderici", "Alıcı" ve "Varış Gümrük İdaresi" bilgilerinde değişiklik yapılabileceği)

  Tarih: 13/05/2017

 • Sirkuler_17_186

  Kaynak: 14.05.2017 tarih 30066 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-11) hk.(7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” )

  Tarih: 14/05/2017

 • Sirkuler_17_187

  Kaynak: 14.05.2017 tarih 30066 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-12) hk.(Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 2905.42.00.00.00 GTİP'lu, “Pentaeritritol (pentaeritrit)”)

  Tarih: 14/05/2017

 • Sirkuler_17_188

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: İlave Gümrük Vergisinde geçici madde uygulanması hk.

  Tarih: 15/05/2017

 • Sirkuler_17_189

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Kısa Konu: 5609.00.00.00.00 GTİP No'lu tekstil eşyasında uygulanan KDV oranı hk.

  Tarih: 15/05/2017

 • Sirkuler_17_190

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Kısa Konu: Arpa ezmesi ve arpa kırmasının KDV oranı hk.

  Tarih: 15/05/2017

 • Sirkuler_17_191

  Kaynak: 12.05.2017 tarih L 121/3 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

  Kısa Konu: A.B.'ne ithalatlarda, Ç.H.C. menşeli, 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 ve 7304 59 99 GTP'lu, "Bazı dikişsiz ince ve kalın borular (dökme demir hariç)" anti-damping vergisi uygulaması hk.

  Tarih: 15/05/2017

 • Sirkuler_17_192

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Kısa Konu: Kedi-köpek maması, balık yemi ve kuş yemi satışlarında uygulanacak KDV oranı hk.

  Tarih: 15/05/2017

 • Sirkuler_17_193

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Kısa Konu: 2309.90.96.90.13, 2309.90.96.90.19, 2309.90.41.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan premiks ve tamamlayıcı yem olarak adlandırılan eşyaların KDV oranı hk.

  Tarih: 15/05/2017

 • Sirkuler_17_194

  Kaynak: İ.G.M.D

  Kısa Konu: 01/01/2017 tarihinden önce bir geçici depolama yeri, antrepo ya da serbest bölgeye alınmış olan eşya için, GTS hariç sektörler listesine alınarak Form A ile yapılacak ithalatta vergi muafiyeti uygulanabilirliği hk.

  Tarih: 16/05/2017

 • Sirkuler_17_195

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Kısa Konu: Arı keki - arı yemi KDV oranı hk.

  Tarih: 16/05/2017