GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_17_053

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar hk.

  Tarih: 13/02/2017

 • Sirkuler_17_054

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Kısa Konu: Yem bezelyesi tohumunun KDV oranı hk.(0713.10.10.00.11 GTİP)

  Tarih: 13/02/2017

 • Sirkuler_17_055

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Cep telefonunun yolcu beraberi getirilmesinde G.K'nun 235/3 maddesinin uygulanması hk.

  Tarih: 13/02/2017

 • Sirkuler_17_056

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya hk.(Transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen ve antrepo beyannamesi verilerek antrepoya boşaltılan eşyaya ilişkin yapılan kontrol neticesinde tespit edilen antrepo rejimi beyanına göre farklı çıkan veya beyan edilmeyen eşya)

  Tarih: 14/02/2017

 • Sirkuler_17_057

  Kaynak: 14.02.2017 tarih 29979 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2017/9779 ) hk.

  Tarih: 14/02/2017

 • Sirkuler_17_058

  Kaynak: 08.02.2017 tarih C 41/5 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

  Kısa Konu: A.B.'ne ithalatlarda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 73.12 GTP'lu, Bazı çelik halatlar ve kablolar için inceleme başlatıldığı hk.

  Tarih: 14/02/2017

 • Sirkuler_17_059

  Kaynak: 15.02.2017 tarih 29980 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) hk.

  Tarih: 15/02/2017

 • Sirkuler_17_060

  Kaynak: 15.02.2017 tarih 29980 Mükerrer sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) hk.

  Tarih: 15/02/2017

 • Sirkuler_17_061

  Kaynak: İ.G.M.D

  Kısa Konu: Genelge 2017-4 (TAPDK "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu" Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması) hk.

  Tarih: 16/02/2017

 • Sirkuler_17_062

  Kaynak: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hk.

  Tarih: 16/02/2017

 • Sirkuler_17_063

  Kaynak: 18.02.2017 tarih 29983 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk.(7217.10 ve 721720 G.T.P)

  Tarih: 18/02/2017

 • Sirkuler_17_064

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Gübrelerin tarife pozisyonları hk.

  Tarih: 20/02/2017