GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_16_328

  Kaynak: 30.07.2016 tarih 29786 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016-18)'de Değişiklik Yapıldığı (2016-26) hk.

  Tarih: 30/07/2016

 • Sirkuler_16_329

  Kaynak: 31.07.2016 tarih 29787 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016-34) hk.(Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli, 4013.90.00.00.11 GTİP'li, “motosiklet iç lastiği”; 4011.40 GTP'li, “motosiklet dış lastiği” ile 8714.10.30.00.00 GTİP’li “Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları)

  Tarih: 31/07/2016

 • Sirkuler_16_330

  Kaynak: 31.07.2016 tarih 29787 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016-36) hk.(B.A.E ve Hindistan Cumhuriyeti menşeli, 7303.00.10.00.11, 7303.00.10.00.12, 7303.00.90.00.11, 7303.00.90.00.12 GTİP’li “dökme demirden ince ve kalın borular”)

  Tarih: 31/07/2016

 • Geri Verme - Kaldırma İşlemleri

  Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: R.Y.ve K.G.M. Genelge 2016-44 Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkin Beyannamede Düzeltme hk.

  Tarih: 01/08/2016

 • Sirkuler_16_331

  Kaynak: 02.08.2016 tarih 29789 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar(2016-9073) hk.

  Tarih: 02/08/2016

 • Sirkuler_16_332

  Kaynak: 03.08.2016 tarih 29790 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar(2016-8993) hk.

  Tarih: 03/08/2016

 • REACH CLP Biyosidal Haberleri Aylık Bülteni

  Kaynak: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

  Kısa Konu: İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL Yardım Masası tarafından hazırlanan bülten hk. (İHRACATÇI FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE)

  Tarih: 04/08/2016

 • Sirkuler_16_333

  Kaynak: 04.08.2016 tarih 29791 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016-35) hk. (ÇHC menşeli, 73.04 GTP'lu, “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” bazı eşyalar)

  Tarih: 04/08/2016

 • Sirkuler_16_334

  Kaynak: 03.08.2016 tarih C 281/18 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

  Kısa Konu: A.B.'ne ithalatlarda, Kore Cumhuriyeti menşeli, 2917.36 G.T.P'lu, "Tereftalik asit ve tuzları" anti-damping soruşturması hk.

  Tarih: 04/08/2016

 • Sirkuler_16_335

  Kaynak: 04.08.2016 tarih L 210/1 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

  Kısa Konu: A.B.'ne ithalatlarda, Ç.H.C ve Rusya menşeli, 7209 ; 7211 ; 7225 ve 7226 G.T.P'lu, "Demir ve alaşımsız çelikten veya diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri" dampinge karşı önlem hk.

  Tarih: 04/08/2016

 • Sirkuler_16_336

  Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: E-Arşiv Fatura hk.

  Tarih: 08/08/2016

 • Sirkuler_16_337

  Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Kore yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamelerindeki değişiklikler hk.

  Tarih: 08/08/2016