GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_17_307

  Kaynak: İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

  Kısa Konu: Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri hk.(2017 / 9 , 10 ve 18 Tebliğler)

  Tarih: 30/06/2017

 • Sirkuler_17_308

  Kaynak: 01.07.2017 tarih 30111 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7033) hk. (BANDROL ÜCRETLERİ)

  Tarih: 01/07/2017

 • Sirkuler_17_309

  Kaynak: 01.07.2017 tarih 30111 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2017-7) hk.(İran İslam Cumhuriyeti menşeli, 7009.91 GTP'lu, "Çerçevesiz cam aynalar")

  Tarih: 01/07/2017

 • Sirkuler_17_310

  Kaynak: 01.07.2017 tarih 30111 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2017-8) hk.(İran İslam Cumhuriyeti menşeli, 3920.20.21.00.19 GTP'lu, "çift yönlü gerdirilmiş polipropilen")

  Tarih: 01/07/2017

 • Sirkuler_17_311

  Kaynak: 03.07.2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar(2017/10344) hk.(72.17 ve 7228.50 G.T.P'lu, "Demir veya alaşımsız çelikten teller" ve "Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar, Takım çeliğinden olanlar")

  Tarih: 03/07/2017

 • Sirkuler_17_312

  Kaynak: 03.07.2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar(2016-9548)de Değ.(2017/10345) Karar hk.(6601.99 G.T.P’lu, “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):Diğerleri”)

  Tarih: 03/07/2017

 • Sirkuler_17_313

  Kaynak: 03.07.2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(2017/10328) hk.(Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar)

  Tarih: 03/07/2017

 • Sirkuler_17_314

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Araçların İadesinde Tahsil Edilen Tutarların İadesi hk.

  Tarih: 03/07/2017

 • Sirkuler_17_315

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Genelge 2017-14 Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti hk.

  Tarih: 04/07/2017

 • Sirkuler_17_316

  Kaynak: İ.G.M.D

  Kısa Konu: Sahte FIATA Konşimentosu Kullanımı hk.

  Tarih: 04/07/2017

 • Sirkuler_17_317

  Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

  Kısa Konu: Süs Bitkileri Temmuz Ayı İthalat Referans Fiyatları hk.

  Tarih: 04/07/2017

 • Sirkuler_17_318

  Kaynak: 05.07.2017 tarih 30115 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-15) hk.(Ç.H.C. menşeli, 6802.23 ve 6802.93 GTP’li “granit”)

  Tarih: 05/07/2017