SİRKÜLER

 • Sirkuler_17_622

  Kaynak: 21.12.2017 tarih C 440/22 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

  Kısa Konu: A.B.'ne ithalatlarda; Ç.H.C menşeli, 8711.60.10 ve 8711.60.90 GTP'lu, "Elektrik motorlu bisikletler" hk.

  Tarih: 25/12/2017

 • Sirkuler_17_623

  Kaynak: 26.12.2017 tarih 30282 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (2017-11024) hk.

  Tarih: 26/12/2017

 • Sirkuler_17_624

  Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Gümrüklerde Nakit Kontrolleri hk.("Yurt İçine Nakit Girişi" ve "Yurt Dışına Nakit Çıkışı" 2018 yılında 3.560 TL olarak hesaplandığı)

  Tarih: 26/12/2017

 • Sirkuler_17_625

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Ç.H.C’nin Belirli Hazırgiyim Tarifelerinde İndirime Gitmesi hk.

  Tarih: 26/12/2017

 • Sirkuler_17_626

  Kaynak: 27.12.2017 tarih 30283 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (2017-3) hk.

  Tarih: 27/12/2017

 • Sirkuler_17_627

  Kaynak: 27.12.2017 tarih 30283 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) hk.

  Tarih: 27/12/2017

 • Sirkuler_17_628

  Kaynak: 27.12.2017 tarih 30283 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) hk.

  Tarih: 27/12/2017

 • Sirkuler_17_629

  Kaynak: 29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-36) hk.(Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP'li, “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”)

  Tarih: 30/12/2017

 • Sirkuler_17_630

  Kaynak: 29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-37) hk.(Nepal ve Bangladeş menşeli, 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 GTP'li, “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”)

  Tarih: 30/12/2017

 • Sirkuler_17_631

  Kaynak: 29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2018 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (2018-1) hk.

  Tarih: 30/12/2017

 • Sirkuler_17_632

  Kaynak: 29.12.2017 tarih 30285 Mükerrer sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) hk.

  Tarih: 30/12/2017

 • Sirkuler_17_633

  Kaynak: 29.12.2017 tarih 30285 Mükerrer sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No_80) hk.

  Tarih: 30/12/2017