SİRKÜLER

 • Sirkuler_17_610

  Kaynak: 14.12.2017 tarih 30270 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar(2017-10929) hk.( Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli,1803.10;1803.20 "Kakao hamuru";1804.00, "Kakao yağı" ve 1805.00, "Kakao tozu" GTP'lu ve tanımlı eşyalar)

  Tarih: 14/12/2017

 • Sirkuler_17_611

  Kaynak: 14.12.2017 tarih 30270 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) hk.(2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 )

  Tarih: 14/12/2017

 • Sirkuler_17_612

  Kaynak: 15.12.2017 tarih 30271 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-29) hk.(Vietnam menşeli, 6802.23 ve 6802.93 G.T.P'li, “granit”)

  Tarih: 15/12/2017

 • Sirkuler_17_613

  Kaynak: 16.12.2017 tarih 30272 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2017-13) hk.(9608.10 GTP'lu, "Bilyalı kalemler")

  Tarih: 16/12/2017

 • Sirkuler_17_614

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: "Siyah Çay" cinsi eşyanın Thomson Reuters Eikon'dan alınan kıymetlerinin periyotlar halinde ‘Kıymet Veri Bankası’nda yayımlanacağı hk.

  Tarih: 18/12/2017

 • Sirkuler_17_615

  Kaynak: 21.12.2017 tarih 30277 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ hk.

  Tarih: 21/12/2017

 • Sirkuler_17_616

  Kaynak: 21.12.2017 tarih 30277 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ hk.

  Tarih: 21/12/2017

 • Sirkuler_17_617

  Kaynak: 21.12.2017 tarih 30277 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ hk.

  Tarih: 21/12/2017

 • Sirkuler_17_618

  Kaynak: 21.12.2017 tarih 30277 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ hk.

  Tarih: 21/12/2017

 • Sirkuler_17_619

  Kaynak: 21.12.2017 tarih 30277 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.

  Tarih: 21/12/2017

 • Sirkuler_17_620

  Kaynak: 23.12.2017 tarih 30279 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017-35) hk.( Rusya Federasyonu meşeli, 7005.29 GTP'lu, Renksiz Cam)

  Tarih: 23/12/2017

 • Sirkuler_17_621

  Kaynak: 23.12.2017 tarih 30279 sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.

  Tarih: 23/12/2017