GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_21_043

  Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  Kısa Konu: Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi İşlemleri

  Tarih: 11/01/2021

 • Sirkuler_21_042

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti Özbekistan

  Tarih: 11/01/2021

 • Sirkuler_21_041

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Menşe şahadetnamesinin hangi ülke tarafından düzenleneceği hk.

  Tarih: 09/01/2021

 • Sirkuler_21_040

  Kaynak: 09 Ocak 2021 Tarihli ve 31359 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: 5402.47 GTİPli sentetik filament ipliklerde damping vergisi devam edecek

  Tarih: 09/01/2021

 • Sirkuler_21_039

  Kaynak: 09 Ocak 2021 Tarihli ve 31359 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: AB ve Kore menşeli çeliğe damping soruşturması açıldı

  Tarih: 09/01/2021

 • Sirkuler_21_038

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi-2021/3 Sayılı Genelge

  Tarih: 08/01/2021

 • Sirkuler_21_037

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi- 2021/2 sayılı Genelge

  Tarih: 08/01/2021

 • Sirkuler_21_036

  Kaynak: 08 Ocak 2021 Tarihli ve 31358 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14)

  Tarih: 08/01/2021

 • Sirkuler_21_035

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Sonradan getirileceği beyannamede (S) işareti ile bildirilen A.TR dolaşım belgesi ve menşe şahadetnamelerinin asıllarının gümrük idarelerine ibraz süresinin uzatılması hk yazı

  Tarih: 08/01/2021

 • Sirkuler_21_034

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

  Tarih: 08/01/2021

 • Sirkuler_21_033

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (TPS-2021/1 Genelge)

  Tarih: 07/01/2021

 • Sirkuler_21_032

  Kaynak: AB Resmi Gazetesi-C/2021/52-OJ L 3, 7.1.2021, p. 4–36

  Kısa Konu: AB'den Türk çeliğine geçici anti damping vergisi

  Tarih: 07/01/2021