GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_21_669

  Kaynak: BUGÜMDER

  Kısa Konu: Sağlık Bakanlığı İlaç Muafiyetiyle ithal edilen ürünlerde ek mali yükümlülük tahsili hk.

  Tarih: 28/09/2021

 • Sirkuler_21_668

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Akaryakıt Ürünleri Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

  Tarih: 28/09/2021

 • Sirkuler_21_667

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: ABD Antidamping Soruşturmaları -Alüminyum folyo- 7607

  Tarih: 28/09/2021

 • Sirkuler_21_666

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: ABD İnşaat Demiri Telafi Edici Önlemleri Hk

  Tarih: 28/09/2021

 • Sirkuler_21_665

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti Hk.

  Tarih: 28/09/2021

 • Sirkuler_21_664

  Kaynak: Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

  Kısa Konu: Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları Hakkında

  Tarih: 28/09/2021

 • Sirkuler_21_663

  Kaynak: 27 Eylül 2021 Tarihli ve 31611 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

  Kısa Konu: Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

  Tarih: 27/09/2021

 • Sirkuler_21_662

  Kaynak: İİB

  Kısa Konu: Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engelleri Üzerine Yürütülen Anket Çalışması

  Tarih: 27/09/2021

 • Sirkuler_21_661

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: YYS Elektronik Başvuru İşlemleri- GENELGE-2021/24

  Tarih: 24/09/2021

 • Sirkuler_21_660

  Kaynak: TİM

  Kısa Konu: Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü

  Tarih: 24/09/2021

 • Sirkuler_21_659

  Kaynak: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 24/09/2021

 • Sirkuler_21_658

  Kaynak: Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

  Kısa Konu: SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi

  Tarih: 23/09/2021