SİRKÜLER

 • Sirkuler_19_692

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: E-Teminat Mektup Metni-6183 Sayılı Kanun Değişikliği-Teminat Mektupları

  Tarih: 05/11/2019

 • Sirkuler_19_691

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Avrupa Birliği Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber

  Tarih: 02/11/2019

 • Sirkuler_19_688

  Kaynak: AB RG- 31 Ekim 2019-L280

  Kısa Konu: Avrupa Birliği - 2020 yılı gümrük tarifesi ve gümrük vergisi oranları

  Tarih: 01/11/2019

 • Sirkuler_19_688

  Kaynak: AB RG- 31 Ekim 2019-L280

  Kısa Konu: Avrupa Birliği - 2020 yılı gümrük tarifesi ve gümrük vergisi oranları

  Tarih: 01/11/2019

 • Sirkuler_19_689

  Kaynak: AKİB

  Kısa Konu: AB-Resmi kontroller hk (yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasının temini için gerçekleştirilen )

  Tarih: 01/11/2019

 • Sirkuler_19_690

  Kaynak: İİB

  Kısa Konu: Hindistan Demir Celik Ithalati Mevzuat Degisikligi

  Tarih: 01/11/2019

 • Sirkuler_19_682

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ilişkin Geçici Madde 1

  Tarih: 31/10/2019

 • Sirkuler_19_683

  Kaynak: 31 Ekim 2019 Tarihli ve 30934 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)'nde değişiklik

  Tarih: 31/10/2019

 • Sirkuler_19_684

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında GK 238 Uygulanmasında Bandrol Ücreti

  Tarih: 31/10/2019

 • Sirkuler_19_685

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Genelge:2019/39: Dahilde İşleme İzni 2013/19 sayılı Genelge'de değişiklik

  Tarih: 31/10/2019

 • Sirkuler_19_686

  Kaynak: İthalat Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: 01/07/2020 Gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ve itirazlar hk.

  Tarih: 31/10/2019

 • Sirkuler_19_687

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Fas Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması hk.

  Tarih: 31/10/2019