SİRKÜLER

 • Sirkuler_20_244

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

  Tarih: 02/04/2020

 • Sirkuler_20_243

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Genelge 2020-08 İhracatta Sağlık Bakanlığı TİTCK Uyuşturucu ve Psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazı ön izin belgesi TPS 1064

  Tarih: 02/04/2020

 • Sirkuler_20_242

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: ÖTV (I) Sayılı Liste Güncellemesi

  Tarih: 02/04/2020

 • Sirkuler_20_241

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

  Tarih: 02/04/2020

 • Sirkuler_20_240

  Kaynak: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

  Tarih: 02/04/2020

 • Sirkuler_20_239

  Kaynak: 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 02/04/2020

 • Sirkuler_20_238

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar

  Tarih: 01/04/2020

 • Sirkuler_20_236

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat Hakkında

  Tarih: 01/04/2020

 • Sirkuler_20_233

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transitine ilişkin 2020/7 sayılı Genelge

  Tarih: 01/04/2020

 • Sirkuler_20_235

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: İtiraz Süresi Kaçırılan Ek Tahakkuk Veya Ceza Kararlarının Kaldırılması Talebi Hk.

  Tarih: 01/04/2020

 • Sirkuler_20_234

  Kaynak: GGM- İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi

  Kısa Konu: Kuru Mor Soğana İhracat İzni

  Tarih: 01/04/2020

 • Sirkuler_20_232

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Koronavirus (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya

  Tarih: 01/04/2020