GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_20_720

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: İran’da Takas Ticaretine Kısmi İzin Verildi

  Tarih: 07/09/2020

 • Sirkuler_20_719

  Kaynak: 06 Eylül 2020 Tarihli ve 31236 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

  Tarih: 06/09/2020

 • Sirkuler_20_718

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: Parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsü antrepoya konulması hk.

  Tarih: 04/09/2020

 • Sirkuler_20_716

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Akaryakıt ÖTV miktarlarında güncelleme.

  Tarih: 03/09/2020

 • Sirkuler_20_715

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi

  Tarih: 03/09/2020

 • Sirkuler_20_714

  Kaynak: TİTCK

  Kısa Konu: İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler hk.

  Tarih: 02/09/2020

 • Sirkuler_20_713

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Anti damping vergisinde ceza uygulanması hk. (392690979018 GTİP)

  Tarih: 02/09/2020

 • Sirkuler_20_712

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Tedarikçi beyanları hk.

  Tarih: 02/09/2020

 • Sirkuler_20_711

  Kaynak: 02 Eylül 2020 Tarihli ve 31232 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 02/09/2020

 • Sirkuler_20_710

  Kaynak: TİTCK

  Kısa Konu: Biyosidal Ürünlere Geçici Ruhsatname Düzenlenmesi Sona Erdi

  Tarih: 01/09/2020

 • Sirkuler_20_709

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transite ilişkin listeler

  Tarih: 01/09/2020

 • Sirkuler_20_708

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: 9603.21.00.00.19 GTİP numaralı diş fırçası ve 6217.10.00.00.19 GTİP numaralı mensucattan mamul saç tokası tesliminde KDV oranı

  Tarih: 31/08/2020