GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_21_283

  Kaynak: 06 Nisan 2021 Tarihli ve 31446 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766)

  Tarih: 06/04/2021

 • Sirkuler_21_282

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) ile ortak GTİP'leri bulunan diğer Tebliğlerde yapılacak başvurular hk.

  Tarih: 05/04/2021

 • Sirkuler_21_281

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: TPS - İzin Süresi Dışında İhracat - GK 241

  Tarih: 05/04/2021

 • Sirkuler_21_280

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Uzlaşma Başvuruları hk.

  Tarih: 05/04/2021

 • Sirkuler_21_279

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Dahilde İşleme Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu

  Tarih: 05/04/2021

 • Sirkuler_21_278

  Kaynak: 03 Nisan 2021 Tarihli ve 31443 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 03/04/2021

 • Sirkuler_21_277

  Kaynak: OAİB, Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Avrupa Parlamentosunun DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesi Kararı

  Tarih: 02/04/2021

 • Sirkuler_21_276

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesinde Değişiklik

  Tarih: 01/04/2021

 • Sirkuler_21_275

  Kaynak: 01 Nisan 2021 Tarihli ve 31441 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)

  Tarih: 01/04/2021

 • Sirkuler_21_274

  Kaynak: UİB

  Kısa Konu: 2020 yılı V Sayılı Listesine ilişkin itiraz başvuruları

  Tarih: 01/04/2021

 • Sirkuler_21_273

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Akaryakıt Ürünlerinde ( I Sayılı Liste) ÖTV güncellemesi

  Tarih: 31/03/2021

 • Sirkuler_21_272

  Kaynak: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

  Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması

  Tarih: 30/03/2021