GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_21_323

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: ATR Sonradan Beyanda Menşe İstenmemesi hakkında yazı

  Tarih: 22/04/2021

 • Sirkuler_21_322

  Kaynak: 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: 8481.80.40.00.00 ve 9018.31.90.00.00 GTİPlerde İGV kaldırıldı

  Tarih: 22/04/2021

 • Sirkuler_21_321

  Kaynak: 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: 7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Tarih: 22/04/2021

 • Sirkuler_21_320

  Kaynak: 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3865)

  Tarih: 22/04/2021

 • Sirkuler_21_319

  Kaynak: 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3864)

  Tarih: 22/04/2021

 • Sirkuler_21_318

  Kaynak: 22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

  Tarih: 22/04/2021

 • Sirkuler_21_317

  Kaynak: 20 Nisan 2021 Tarihli ve 31460 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32)

  Tarih: 20/04/2021

 • Sirkuler_21_315

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Antidamping Uygulamasının Yürürlükten Kalkması Hakkında

  Tarih: 20/04/2021

 • Sirkuler_21_314

  Kaynak: 20 Nisan 2021 Tarihli ve 31460 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Birleşik Krallık Tarife Kontenjanları belirlendi

  Tarih: 20/04/2021

 • Sirkuler_21_313

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Akaryakıt Ürünleri ÖTV güncellemesi

  Tarih: 20/04/2021

 • Sirkuler_21_312

  Kaynak: 20 Nisan 2021 Tarihli ve 31460 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı'nda Birleşik Krallık STA kapsamı eşyaya ilişkin değişiklik

  Tarih: 20/04/2021

 • Sirkuler_21_311

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Birleşik Krallık STA'sı Menşe Protokolü Revizyonu hakkında

  Tarih: 16/04/2021