GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_20_870

  Kaynak: 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Mikro İhracata Vergi Teşviki

  Tarih: 18/11/2020

 • Sirkuler_20_869

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4. mad. istinaden açılan davada Danıştay Kararı

  Tarih: 18/11/2020

 • Sirkuler_20_868

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru ( I sayılı Liste)

  Tarih: 17/11/2020

 • Sirkuler_20_867

  Kaynak: 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: KDV Kanunu Geçici maddelerinde bazı süreler uzatıldı

  Tarih: 17/11/2020

 • Sirkuler_20_866

  Kaynak: 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  Tarih: 17/11/2020

 • Sirkuler_20_865

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk

  Tarih: 16/11/2020

 • Sirkuler_20_864

  Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: ÜGD İthalat Denetimleri

  Tarih: 16/11/2020

 • Sirkuler_20_863

  Kaynak: DGÖ

  Kısa Konu: Dünya Gümrük Örgütü 2022 Tarife Korelasyonları

  Tarih: 14/11/2020

 • Sirkuler_20_862

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: ÜGD 5 sayılı tebliğ kapsamı tarım ve orman bakanlığı uygunluk yazıları veya muafiyet kodlarının BİLGE de beyan düzenlemesi

  Tarih: 14/11/2020

 • Sirkuler_20_861

  Kaynak: 14 Kasım 2020 Tarihli ve 31304 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Emniyet camları Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (ÇHC-İsrail-7007 tarife pozisyonu)

  Tarih: 14/11/2020

 • Sirkuler_20_860

  Kaynak: İTO

  Kısa Konu: E-TUYS Uygulaması Hk.

  Tarih: 13/11/2020

 • Sirkuler_20_859

  Kaynak: BAİB

  Kısa Konu: Suudi Arabistan Bazı Gıda Ürünlerinin Türkiye’den İthalatını Askıya Aldı

  Tarih: 13/11/2020