GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_21_519

  Kaynak: 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Çin menşeli "bebek arabaları ile şasileri" nin ithalatında uygulanan damping için NGGS açıldı

  Tarih: 15/07/2021

 • Sirkuler_21_518

  Kaynak: 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı değişikliği

  Tarih: 15/07/2021

 • Sirkuler_21_517

  Kaynak: UİB

  Kısa Konu: Tohumluk İhracatı Hk.

  Tarih: 14/07/2021

 • Sirkuler_21_516

  Kaynak: 14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

  Kısa Konu: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

  Tarih: 14/07/2021

 • Sirkuler_21_515

  Kaynak: 14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)

  Tarih: 14/07/2021

 • Sirkuler_21_514

  Kaynak: 14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Süspansiyon tipi PVC'de (3904.10.00.00.19) Dampinge karşı önlem oranları değiştirildi

  Tarih: 14/07/2021

 • Sirkuler_21_513

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Donatım ve İşletme Malzemesi- GTİP İlavesi

  Tarih: 14/07/2021

 • Sirkuler_21_512

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı web sayfası

  Kısa Konu: Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler

  Tarih: 14/07/2021

 • Sirkuler_21_511

  Kaynak: GAİB

  Kısa Konu: Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (Karar Sayısı: 4269)

  Tarih: 12/07/2021

 • Sirkuler_21_510

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Hususi Damgalı Pasaport Hak Mahrumiyeti

  Tarih: 12/07/2021

 • Sirkuler_21_509

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: Menşe Soruşturmalarında Yaşanan Sıkıntılar Hakkında hk.

  Tarih: 12/07/2021

 • Sirkuler_21_508

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: GENELGE (2021/18)-Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali hakkındaki 2021/10 sayılı Genelgede değişiklik

  Tarih: 12/07/2021