GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_20_606

  Kaynak: Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

  Kısa Konu: Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formunun Elektronik Ortamda Sunulması-Yetkilendirme

  Tarih: 07/07/2020

 • Sirkuler_20_605

  Kaynak: TİTCK

  Kısa Konu: İnsan vücuduna doğrudan temas eden Biyosidal Ürünler'e ilişkin Genelge

  Tarih: 07/07/2020

 • Sirkuler_20_604

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: ÇHC Gümrükler Genel İdaresi'nden Alınan COVID-19 Notası

  Tarih: 06/07/2020

 • Sirkuler_20_603

  Kaynak: AB Resmi Gazetesi-Vergide Gündem

  Kısa Konu: AB Çelik Kotaları hakkında

  Tarih: 06/07/2020

 • Sirkuler_20_602

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Danıştay Bandrol Kararı

  Tarih: 06/07/2020

 • Sirkuler_20_601

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: 2682 sayılı İGV Kararı kapsamı eşya için antrepo teminatının % olarak uygulanması

  Tarih: 04/07/2020

 • Sirkuler_20_600

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası 2020/15 sayılı Genelge (kontrole tabi atıklar)

  Tarih: 04/07/2020

 • Sirkuler_20_599

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: ÖTV (III) Sayılı Liste (A) Cetveli Oranları Güncellendi

  Tarih: 04/07/2020

 • Sirkuler_20_598

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: YKTS Kayıt İşlemleri

  Tarih: 03/07/2020

 • Sirkuler_20_597

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletlere ilişkin 2010/10 sayılı Genelge'de değişiklik

  Tarih: 03/07/2020

 • Sirkuler_20_596

  Kaynak: BUGÜMDER

  Kısa Konu: YKTS sisteminin devreye alınması 27 Temmuz 2020’ye kadar uzatılması

  Tarih: 03/07/2020

 • Sirkuler_20_595

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Yatırım teşvik kapsamı ithalatlarda ek mali yükümlülük uygulanması gerektiği hk.

  Tarih: 02/07/2020