GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_20_882

  Kaynak: 25 Kasım 2020 Tarihli ve 31315 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202)- 151211910000 (ham ayçiçeği yağı vergi oranı)

  Tarih: 25/11/2020

 • Sirkuler_20_881

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği hk.

  Tarih: 25/11/2020

 • Sirkuler_20_880

  Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler

  Tarih: 25/11/2020

 • Sirkuler_20_879

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Organik Ürünler AB Tüzük Değişikliği

  Tarih: 24/11/2020

 • Sirkuler_20_878

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Brexit-Teknik Düzenlemeler hk.

  Tarih: 24/11/2020

 • Sirkuler_20_877

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliği Geçici 16 Madde hk.

  Tarih: 23/11/2020

 • Sirkuler_20_876

  Kaynak: 21 Kasım 2020 Tarihli ve 31311 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

  Tarih: 21/11/2020

 • Sirkuler_20_875

  Kaynak: 20 Kasım 2020 Tarihli ve 31310 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Kauçuk Hortumlara İlişin Yeni Standart Yayınlandı

  Tarih: 21/11/2020

 • Sirkuler_20_874

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Suriye'ye Kullanılmış Motorlu Kara Taşıtı ve Kullanılmış Araç Yedek Parçası transitinde yaş

  Tarih: 21/11/2020

 • Sirkuler_20_873

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması

  Tarih: 20/11/2020

 • Sirkuler_20_872

  Kaynak: DDMİB

  Kısa Konu: Fas Anti Damping Uygulaması (73.06 tarife pozisyonu)

  Tarih: 19/11/2020

 • Sirkuler_20_871

  Kaynak: 19 Kasım 2020 Tarihli ve 31309 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)

  Tarih: 19/11/2020