GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_21_336

  Kaynak: 30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik

  Tarih: 30/04/2021

 • Sirkuler_21_335

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Tomruk ihracı yasağının ertelenmesi hk

  Tarih: 29/04/2021

 • Sirkuler_21_334

  Kaynak: 27 Nisan 2021 Tarihli ve 31467 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 29/04/2021

 • Sirkuler_21_333

  Kaynak: EİB

  Kısa Konu: AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri - Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

  Tarih: 29/04/2021

 • Sirkuler_21_332

  Kaynak: 28 Nisan 2021 Tarihli ve 31468 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

  Tarih: 28/04/2021

 • Sirkuler_21_331

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri- Güncel GTİP Listesi

  Tarih: 27/04/2021

 • Sirkuler_21_330

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplaması

  Tarih: 27/04/2021

 • Sirkuler_21_329

  Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Bal İhracatı İkinci Denetim İşlemleri

  Tarih: 26/04/2021

 • Sirkuler_21_328

  Kaynak: UND

  Kısa Konu: AB'ye girişte ibraz edilecek gıda sertifikalarına dair değişiklik

  Tarih: 26/04/2021

 • Sirkuler_21_327

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/1)'de Değişiklik (ihracat taahhüt kapamada 1.5.2016 sonrası düzenlenen SBİF ibraz zorunluluğunun kaldırıldığı)

  Tarih: 25/04/2021

 • Sirkuler_21_325

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: 5403 başlığında yer alan Suni Filament İpliklerin ithalinde uygulanan İGV kaldırıldı

  Tarih: 23/04/2021

 • Sirkuler_21_324

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalara ilişkin 2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik

  Tarih: 23/04/2021