SİRKÜLER

 • Sirkuler_19_650

  Kaynak: AB Komisyonu

  Kısa Konu: Revize Brexit Anlaşması

  Tarih: 17/10/2019

 • Sirkuler_19_650

  Kaynak: AB Komisyonu

  Kısa Konu: Revize Brexit Anlaşması

  Tarih: 17/10/2019

 • Sirkuler_19_647

  Kaynak: EİB

  Kısa Konu: ABD İhracatları-UL Sertifikası- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında olduğu

  Tarih: 16/10/2019

 • Sirkuler_19_648

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: 2019/9 Genelge kapsamı teminat iadesinde Ayniyet Tespiti tutanağı

  Tarih: 16/10/2019

 • Sirkuler_19_648

  Kaynak: İGMD

  Kısa Konu: 2019/9 Genelge kapsamı teminat iadesinde Ayniyet Tespiti tutanağı

  Tarih: 16/10/2019

 • Sirkuler_19_649

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Atık İthalatı Çalıştayı

  Tarih: 16/10/2019

 • Sirkuler_19_646

  Kaynak: 15 Ekim 2019 Tarihli ve 30919 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

  Tarih: 15/10/2019

 • Sirkuler_19_643

  Kaynak: 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği'nde Değişiklik

  Tarih: 14/10/2019

 • Sirkuler_19_644

  Kaynak: 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde değişiklik

  Tarih: 14/10/2019

 • Sirkuler_19_645

  Kaynak: 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği

  Tarih: 14/10/2019

 • Sirkuler_19_645

  Kaynak: 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği

  Tarih: 14/10/2019

 • Sirkuler_19_645

  Kaynak: 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği

  Tarih: 14/10/2019