SİRKÜLER

 • Sirkuler_19_777

  Kaynak: 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1835)

  Tarih: 15/12/2019

 • Sirkuler_19_778

  Kaynak: 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 15/12/2019

 • Sirkuler_19_779

  Kaynak: 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 15/12/2019

 • Sirkuler_19_775

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: 2019/42 sayılı Genelge- 7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında

  Tarih: 14/12/2019

 • Sirkuler_19_776

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: 1054 kodlu TPS-MEB-KDV İstisna Belgesi başvurularına ilişkin Genelge

  Tarih: 14/12/2019

 • Sirkuler_19_773

  Kaynak: İİB

  Kısa Konu: Bulgaristan TRACES bildirimlerinin başlaması hakkında

  Tarih: 13/12/2019

 • Sirkuler_19_774

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Hususi Damgalı Pasaport- DTSŞ Aracılığıyla Ihracat Yapan Firmalar

  Tarih: 13/12/2019

 • Sirkuler_19_769

  Kaynak: 12 Aralık 2019 Tarihli ve 30976 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1821)

  Tarih: 12/12/2019

 • Sirkuler_19_770

  Kaynak: 12 Aralık 2019 Tarihli ve 30976 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)

  Tarih: 12/12/2019

 • Sirkuler_19_770

  Kaynak: 12 Aralık 2019 Tarihli ve 30976 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822) - 8427 İlave Gümrük Vergisi

  Tarih: 12/12/2019

 • Sirkuler_19_771

  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Kısa Konu: MB İhracat Genelgesinde Değişiklik- Dahilde İşleme İhracat bedellerinin mahsubu

  Tarih: 12/12/2019

 • Sirkuler_19_772

  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Kısa Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesinde değişiklik ( akreditifin iskonto ettirilmesine ve lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılması)

  Tarih: 12/12/2019