SİRKÜLER

 • Sirkuler_19_728

  Kaynak: 22 Kasım 2019 Tarihli ve 30956 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)- naylon ve poliamid ipliklerde tarife kontenjanı

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_729

  Kaynak: 22 Kasım 2019 Tarihli ve 30956 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Çapa makineleri ve Tek akslı traktörlere Gözetim uygulaması-İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_730

  Kaynak: 22 Kasım 2019 Tarihli ve 30956 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_731

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Atık ithalatının şartlarını belirleyen "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) taslağı

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_731

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Atık ithalatının şartlarını belirleyen "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) taslağı

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_732

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği -TASLAK-GTİP değişiklikleri

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_732

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği -TASLAK-GTİP değişiklikleri

  Tarih: 22/11/2019

 • Sirkuler_19_725

  Kaynak: 21 Kasım 2019 Tarihli ve 30955 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: 8427-Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları için gözetim uygulaması

  Tarih: 21/11/2019

 • Sirkuler_19_725

  Kaynak: 21 Kasım 2019 Tarihli ve 30955 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: 8427-Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları için gözetim uygulaması

  Tarih: 21/11/2019

 • Sirkuler_19_726

  Kaynak: Uludağ Gümrük ve DışTicaret Bölge Müdürlüğü

  Kısa Konu: Yatırım Teşvik Tahakkuk Tebliğ/Tebellüğ Belgesi

  Tarih: 21/11/2019

 • Sirkuler_19_727

  Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları konulu 2016/1 sayılı Genelge'de değişiklik

  Tarih: 21/11/2019

 • Sirkuler_19_724

  Kaynak: UGM Mevzuat

  Kısa Konu: Dijital Gümrükler Paneli notları

  Tarih: 20/11/2019