GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_20_659

  Kaynak: 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) - Süs bitkileri ve çiçeklerin KDV oranı

  Tarih: 31/07/2020

 • Sirkuler_20_658

  Kaynak: 30 Temmuz 2020 Tarihli ve 31201 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 30/07/2020

 • Sirkuler_20_657

  Kaynak: UGM Mevzuat

  Kısa Konu: Fas'ın Türk menşeli Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerine Uyguladığı Ek vergiler

  Tarih: 29/07/2020

 • Sirkuler_20_656

  Kaynak: 29 Temmuz 2020 Tarihli ve 31200 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Oyuncak İhtisas Uygulamasında değişiklik (Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)

  Tarih: 29/07/2020

 • Sirkuler_20_655

  Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 28/07/2020

 • Sirkuler_20_655

  Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 28/07/2020

 • Sirkuler_20_654

  Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Tarih: 28/07/2020

 • Sirkuler_20_653

  Kaynak: 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)

  Tarih: 28/07/2020

 • Sirkuler_20_652

  Kaynak: T.C. Merkez Bankası

  Kısa Konu: T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde değişiklik

  Tarih: 27/07/2020

 • Sirkuler_20_651

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Çarşaf kenar lastiği eşyanın ithalatında KDV oranının yüzde sekiz olacağına ilişkin Maliye Bakanlığının 82323 yazıları ve özelge

  Tarih: 27/07/2020

 • Sirkuler_20_650

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Irak'a Tarım Ürünleri İhracatı

  Tarih: 27/07/2020

 • Sirkuler_20_649

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar hk. Genelge (2020/19)

  Tarih: 27/07/2020