GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_22_087

  Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Ukrayna tarafından menşe şahadetnameleri elektronik olarak düzenlenmeye başladı

  Tarih: 24/01/2022

 • Sirkuler_22_086

  Kaynak: AGMD

  Kısa Konu: Firmalar ile denetmenler arasındaki iletişimin TAREKS deki denetim mesajları üzerinden yapılacağı hk.

  Tarih: 24/01/2022

 • Sirkuler_22_085

  Kaynak: AB Resmi Gazetesi- OJ L 12, 19.1.2022

  Kısa Konu: Çin menşeli fiber optik kablolara AB anti sübvansiyon vergisi uygulayacak

  Tarih: 24/01/2022

 • Sirkuler_22_084

  Kaynak: EİB

  Kısa Konu: Hindistan'a Haşhaş İhracatı miktarının belirlenmesine ilişkin duyuru yapıldı

  Tarih: 24/01/2022

 • Sirkuler_22_083

  Kaynak: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

  Kısa Konu: Bandrole Tabi Cihaz İthalatı Yapan Firmalar Bandrol Almak Zorunda

  Tarih: 22/01/2022

 • Sirkuler_22_082

  Kaynak: 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Tekstil eşyası ve düz cam ithalatında yetkili İhtisas gümrüklerine yenileri eklendi

  Tarih: 22/01/2022

 • Sirkuler_22_081

  Kaynak: 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Bazı Kıymet Kriterli Gözetim Tebliğlerinde hangi kıymetin esas alınacağına yönelik değişiklik yapıldı

  Tarih: 22/01/2022

 • Sirkuler_22_080

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin son değişiklikler hk.

  Tarih: 22/01/2022

 • Sirkuler_22_079

  Kaynak: EİB

  Kısa Konu: Çin Halk Cumhuriyetine Gıda İhracatı

  Tarih: 20/01/2022

 • Sirkuler_22_078

  Kaynak: GİB

  Kısa Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

  Tarih: 20/01/2022

 • Sirkuler_22_077

  Kaynak: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Küba Gümrük Tarifelerinde İndirim Yapılmıştır

  Tarih: 20/01/2022

 • Sirkuler_22_076

  Kaynak: 20 Ocak 2022 Tarihli ve 31725 Sayılı Resmî Gazete

  Kısa Konu: Motosiklet tekerlek ve lastiklerinde uygulanan damping önlemi devam edecek

  Tarih: 20/01/2022