GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

 • Sirkuler_20_823

  Kaynak: 24 Ekim 2020 Tarihli ve 31284 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 24/10/2020

 • Sirkuler_20_822

  Kaynak: Ticaret Bakanlığı

  Kısa Konu: Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

  Tarih: 23/10/2020

 • Sirkuler_20_821

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Rejenere cips elyaf ve iplik ithalatına rejim kararı 7.madde kapsamında izin verildiği

  Tarih: 23/10/2020

 • Sirkuler_20_820

  Kaynak: İTKİB

  Kısa Konu: Bangladeş’in Bazı Ürün Gruplarının İthalatında Gümrük Vergilerini Kaldırması

  Tarih: 23/10/2020

 • Sirkuler_20_819

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile gelen eşya hk. 2020/25 sayılı Genelge

  Tarih: 22/10/2020

 • Sirkuler_20_818

  Kaynak: 22 Ekim 2020 Tarihli ve 31282 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)

  Tarih: 22/10/2020

 • Sirkuler_20_817

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Kıymet araştırmasının BİLGE sistemince önerilmesi durumunda tahmini kıymet üzerinden teminat alınması

  Tarih: 21/10/2020

 • Sirkuler_20_816

  Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: MEDOS üzerinden düzenlenen menşe belgelerin ıslak olarak imzalanmaması yönünde işlem yapılması

  Tarih: 21/10/2020

 • Sirkuler_20_815

  Kaynak: 21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100)

  Tarih: 21/10/2020

 • Sirkuler_20_814

  Kaynak: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği hk.

  Tarih: 20/10/2020

 • Sirkuler_20_813

  Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Güneş Gözlüklerinin Denetimi

  Tarih: 20/10/2020

 • Sirkuler_20_812

  Kaynak: 20 Ekim 2020 Tarihli ve 31280 Sayılı Resmi Gazete

  Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Tarih: 20/10/2020