SİRKÜLER

 • Sirkuler_20_289

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: KKDF Transfer Bildirim Formları-Orantılı Dağıtım

  Tarih: 10/04/2020

 • Sirkuler_20_290

  Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Tıbbi cerrahi önlüklerin yalnızca KKDY kapsamında sıvı geçirmez (kimyasallara karşı koruyucu) olanların izne tabi olduğu

  Tarih: 10/04/2020

 • Sirkuler_20_288

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” 'nde değişiklikler

  Tarih: 09/04/2020

 • Sirkuler_20_287

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: HIR Mücbir Sebep - Ek Süre Onayı

  Tarih: 09/04/2020

 • Sirkuler_20_286

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Dilucu Gümrük Müdürlüğüne Yapılacak Sevklere İlişkin Tedbirler

  Tarih: 09/04/2020

 • Sirkuler_20_285

  Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü

  Kısa Konu: Yardım ve Hibe Maksadıyla Gönderilecek Eşya

  Tarih: 09/04/2020

 • Sirkuler_20_284

  Kaynak: UGM Mevzuat

  Kısa Konu: COVID-19 Önlemleri Kapsamında Tüm Dünyada Geçici olarak uygulanan dış ticaret önlemleri

  Tarih: 09/04/2020

 • Sirkuler_20_283

  Kaynak: TITCK

  Kısa Konu: COVID-19 salgını sebebiyle ihracatında ve ithalatında ön izne bağlanan tıbbi cihazlar için ön izin başvuru kılavuzu

  Tarih: 08/04/2020

 • Sirkuler_20_282

  Kaynak: TİTCK

  Kısa Konu: Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların İthal İzin Sürelerinin Uzatımı

  Tarih: 08/04/2020

 • Sirkuler_20_281

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Rusya Federasyonu Sınır Kapılarının Covid-19 salgını nedeniyle Geçici Olarak Kapatılması ile irtibat telefonları

  Tarih: 08/04/2020

 • Sirkuler_20_280

  Kaynak: OAİB

  Kısa Konu: Suudi Arabistan'a Gıda Ürünleri İhracatı

  Tarih: 08/04/2020

 • Sirkuler_20_279

  Kaynak: GGM

  Kısa Konu: Transit Rejiminde Varış-Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde covid-19 salgının mücbir sebep kabul edilerek Ceza Uygulanmaması

  Tarih: 08/04/2020