Şirketimiz etik, itibar, uyum ve yolsuzlukla mücadele yaklaşımları kapsamında uluslar arası bir sertifika olan TRACE INTERNATIONAL The Due Diligence Standard sertifikasını 1 Kasım 2016 tarihinde almıştır.

Bu sertifikaya sahip olmak, uluslararası alanda kabul edilmiş rüşvet ve yolsuzluk durum tespit prosedürlerinin şirket ya da şahıslar tarafından TRACE yönetiminde tamamlanmış olması anlamına gelmekte olup bu sertifika, şirket ya da şahıslara uluslar arası rüşvet ve yolsuzluk standartları belirleyen organizasyon TRACE ’in yönetiminde kapsamlı durum tespit süreçlerini tamamlaması anlamındadır.


Şirketimiz, uluslararası geçerliliği ve şeffaf ticaretin yürütülmesinde önemli rolü bulunan TRACE INTERNATIONAL The Due Diligence Standard sertifikasını TC 5162-5821 onay numarası ile hak etmiş bulunmaktadır.