Anadolu sanayisinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda en büyük moral ve motivasyon kaynağımız üreten sanayicimizin yarattığı katma değer. Çünkü daha değerli mal ve hizmet üretirsek, ithalat sorun olmaktan çıkar. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 65’inin ithal hammadde ile sağlandığı düşünüldüğünde, ne kadar katma değerli ürün üretirsek, ihracat gelirimiz artar ve cari açık azalır. İthalat korkulacak bir şey değildir. Önemli olan ürettiğiniz ürünün kg fiyatını ortalama  1,2 dolardan 10 dolarların üstüne çıkarırsanız ne cari açık kalır ne de dalgalanan kur size zarar verir. Türkiye maalesef demir, çelik ve daha pek çok hammadde ile enerji ithal etmek zorunda. Ama başarılı sanayicilerimiz yarattığı katma değer ile ekonomimizi yüceltiyor. 1969 yılından beri üç kuşaktır Türkiye’den ve dünyadan tedarik ettiği yassı çelikleri, ileri teknoloji ile çelik boru ve profile dönüştüren Yücel Boru’yu ziyaret ettik. Yıllık 500 bin kilometreden fazla üretimi ile Türkiye’nin en büyük dikişli çelik boru ve profil üreticisi Yücel Boru, hammadde teminini etkin piyasa araştırmaları ve çeşitli tedarikçilerinde yarattığı güven ile yapmış. Ekonomilerin kriz dönemlerinde dünyaya entegre olan şirketler ayakta kalmayı başarıyor. Yücel Boru da üretimde kullandığı ileri teknoloji, kalite belgeleri, iş güvenliği, eğitim ve daha da önemlisi kurumsal yapısı ile sıkıntılı dönemleri aşıyor. Yücel Boru Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tar ve tepe yönetimin şirket markasının önüne geçmeyişi, ülkemizde pek de alışık olmadığımız bir durum. Üretim ve dış ticaret süreçlerini profesyonellere devreden yönetim kurulunun bu anlayışı, kurumsallaşmanın en temel ilkesi. Türkiye’de yine alışık olmadığımız bu tablo, dünya ile nasıl entegre olunduğunun da göstergesi. Yazımın başında da belirttiğim gibi üç kuşak üretime devam etmek tesadüf değil. Hiçbir başarının tesadüf olmadığı gibi. Yücel Boru’nun da mensup olduğu Yücel Grup, 7 şirketten oluşuyor, 8 lokasyonda üretim yapıyor. Yurt içi ve yurt dışı pazarlara ürünlerini gönderen grup 503 milyon dolarlık ihracatı ile sektöründe dördüncü büyük ihracatçı firma özelliğini taşıyor. Toplam 4 bin çalışanı ile sekiz lokasyonda üretim ve 102 ülkeye ihracat yapıyor. 2021 yılı ihracat hedefinin ise 1 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. İSO 500 büyük firma sıralamasında 40. sırada yer alan Yücel Boru’yu, 52. sırada grup şirketi Kroman Çelik ve 298. sırada Çayırova Boru takip ediyor. Bir diğer konu da kriz dönemlerinden finansal yapıyı iyi yöneten şirketlerin başarıyla çıktığını görüyoruz. Güçlü öz kaynağasahip Grup dalgalanmalara karşı önceden tedbirini alıp uluslararası ticarette ayakta kalma başarısını
göstermiş. Bu dönemde iki fabrika inşaatını bitirip, iki fabrikanın da yatırımının devam ettiğini görmek moral ve motivasyonumuzu daha da artırıyor. Üretim süreçlerini gezerken, güneşten elde edilen enerjinin üretim için kullanılması da gözümüzden kaçmadı. Lojistik süreçlerinde kendi limanının da olması hızlı hareket etmeyi kolaylaştırıyor.