Şirketin sürdürülebilir bir yönetim kadrosuna sahip olabilmesi için şirket içerisindeki sıra dışı yetenekli çalışanların tespit edilmeleri ve bu kişilerin yeteneklerine göre değerlendirilerek kendileri için kısa, orta ve uzun vadeli kariyer ve gelişim planlamaları oluşturulması ve böylece gelecekteki terfi, atama, tayin, yatay ve dikey büyüme gibi durumlarda hazır yönetim kadrolarına sahip olunması maksadıyla, UGM bünyesinde bu komite kurulmuştur.