SİRKULER_20_947

25/12 2020

Sirkuler_20_947

Kısa Konu: Sigara ve Tütünde ÖTV oranı değişikliği

Konu:

Sİgara ve tütünde ÖTV oranı yüzde 63 olarak yeniden belirlendi.

2402.20   Tütün içeren sigaralar 

2402.90.00.00.00   Diğerleri (tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

2403  Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

2403.99.10.00.00  Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

Maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmadı.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328)

Kaynak: 25 Aralık 2020 Tarihli ve 31345 Sayılı Resmi Gazete

İndir