Müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerin ve taahhütlerimizin en iyi şekilde yerine getirilmesi, müşteri şikayetlerinin ve operasyonları etkileyen sebep-sonuçların düzenli takibi ve değerlendirilerek düzeltici aksiyonların alınması, operasyonel verimlilik ve üretkenliğimizin bütçede planlanan veriler ve standartlara uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesi maksadıyla UGM bünyesinde bu komite kurulmuştur.