SİRKULER_19_701

08/11 2019

Sirkuler_19_701

Kısa Konu: Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge

Konu:

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı Ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin 2019/7 Sayılı Genelge İle Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş Olduğu 2019/4 Sayılı Genelge paylaşıldı.

Genelgenin amacının, arazisi Hazineye ait serbest bölgelerdeki üstyapı ve taşınmazların kiralanması, Hazineden, B.K.İ. ve kullanıcılardan devri, üstyapıların yıkımı ile özel arazili serbest bölgelerde arazi ve üstyapıların satışı, kiralanması ve devri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek olarak açıklandı. 

Genelgenin içerisinde; Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Arazi ve Üstyapıların Kiralanması, Hazineden Kullanım Hakkı Devrine Esas Üstyapı Bedelinin Tespiti,Hazineden Kullanım Hakkı Devralma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Devir Uygunluğu gibi konular yer aldı. 

2019/7 sayılı Genelge eklidir.

Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

İndir