Avrupa Seramik Karo Üreticileri Derneğinin başvurusu üzerine AB Komisyonunca Türkiye ve Hindistan menşeli seramik karoların ithalatına ilişkin olarak bir damping soruşturması açılmıştır. Soruşturma genel anlamda seramikten karoları kapsamakla birlikte özelikle 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyaların soruşturma kapsamına dahil edildiği anlaşılmaktadır.

Soruşturma kapsamında örneklem içerisinde yer alarak işbirliği yapmak isteyen üretici ihracatçıların gerekli bilgileri Komisyon'a iletmeleri gerekmektedir.

 

Kaynak: Trade Map

6907 tarife pozisyonunda sınıflandırılan söz konusu seramik karolar açısından AB, ülkemizin önemli pazarlarından birisidir. Toplam seramik karo ihracatımızın yaklaşık yarısını AB ülkelerine gerçekleştirmekteyiz. Bu anlamda seramik karo ihracatçılarımızın AB pazarında karşı karşıya kaldıkları bu riski sistematik bir şekilde yönetmeleri önem arz etmektedir. Bahse konu bildirimi kapsamında, kendileri için bireysel damping marjı talep etmek isteyen ihracatçı üreticilerimizin https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559  adresinde bulunan anketi  numune seçiminin bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde usulüne uygun olarak doldurmaları gerekmektedir. Bildirim kararına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2229 of 14 December 2021