Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. (UGM) bünyesinde birimler ve çalışanlar başta kendi aralarında olmak üzere, müşterilerle, kamu personeliyle, görev süresi esnasında iş ilişkisinde bulundukları kişilerle ilişkilerinde etik ilkelere, kurumsal “Etik Kurallar ve Çalışma İlkeler Kitabı”nda yer alan açıklamalara uyulmasının sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.