Türk Ticaret Kanunu’nun 336.2. ve 367.1. no'lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafindan oluşturulabilecek komitelerden Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. "UGM" bünyesinde birimler ve kişiler arası ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla bu komite kurulmuştur.