2018 yılı mayıs ayından bu yana sürekli olarak dış ticaret açığındaki iyileşmenin devam ettiğini, zaman zaman küçük oranda düşüş olmakla birlikte ihracatta sürekli bir artışın olduğunu görmekteyiz. Dış ticaret açığındaki iyileşmenin tamamının ihracatta oluşan artıştan kaynaklanmadığı da görmekteyiz. Dolayısıyla dış ticaret açığında oluşan iyileşmenin sebebinin ithalatın düşmesi olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Bu durum, ithalatın düşmesinin gerçekten iyi mi olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Böyle bir soruya karşılık hemen “Böyle bir soru olur mu? Elbette ithalatın düşmesi iyidir. Aksini söylemek mümkün mü?” cümleleri akla gelir. Aslında bu şekilde düşünmek doğrudur. Ancak genel olarak bunun doğru olduğunu söylemekle birlikte her zaman her durumda ithalatın düşmesinin iyi olmadığını savunanlardanız. Bu yazımızda bunu açıklamaya çalışacağız.

UGM Genel Koordinatörü
Remzi AKÇİN