Saha elemanları tarafından QR kodu ile

yapılan eşzamanlı bildirimlerle beyanname

süreçlerini anlık takip imkânı,