* Öncelikle kısaca UGM'yi tanıyabilir miyiz?

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.(UGM); 38 yıllık deneyimi, 27 şehir ve 53 servis noktasındaki yaygın hizmet ağı,  67’si Gümrük Müşaviri ve 246’sı Gümrük Müşavir Yardımcısı olmak üzere bünyesindeki toplam 1350  profesyonel çalışanı, 100’e yakın motorsikletten oluşan kurye hizmeti, kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşundan aldığı 9,17 puanı, sahip olduğu İSO sertifikaları ve diğer kalite belgeleri, eğitime dönük gelişim akademisi, bünyesindeki antrepo ve geçici depolama yerleriyle gümrük müşavirliği, dış ticaret danışmanlığı ve lojistik alanında yüksek standartlarda hizmet sunan, sektörünün en önde gelen firmalarından birisidir.  Türkiye’de yıl bazında işlem gören Gümrük Beyannamelerinin yaklaşık %9’u UGM tarafından üretilmektedir.

 

Şirketimiz, sektöründe Sanayii ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş ilk ve tek yerinde AR-GE Merkezi’ne sahiptir.  Data Entegrasyon Programı ile iş ortaklarımızla her tür sistem ve veri entegrasyonunu gerçekleştiriyor, hata oranını minimuma indirerek zaman tasarrufu sağlıyor; KPI bazında anlık ölçümler yapabiliyoruz.

 

Sektörde ilk olan “e-mobil” uygulaması ve 5 dilde hizmet veren “Müşteri Çalışma Portalı” ile; müşteriye, akıllı telefon ve tabletlerden anlık olarak tüm gümrükleme süreçlerini takip ve her tür rapora ulaşabilme imkanı veriyor; ayrıca “tailor made” raporlar sunuyoruz.

 

Teşvik ve devlet yardımları danışmanlığı, gümrük ve dış ticaret mevzuat danışmanlığı ve Yetkilendirilmiş Yükümlülük Statüsü (YYS) ile ilgili profesyonel danışmanlık sağlıyor; firma ön denetimleri yapıyor; dahilde işleme izin belgeleri, yatırım teşvik belgeleri, YYS ve Onaylanmış Kişi Statü belgeleri takibi yapıyoruz.

 

* Blockchain (blokzinciri) dediğimiz sistem ürün ve hizmet sunma yollarını nasıl dönüştürüyor?   Sizler gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlar için yararları nedir bu sistemin?

Blokzincir teknolojisinin üç özelliği ön plana çıkmaktadır: her verinin bir kopyasının ağda bulunan binlerce düğümde tutulmasına imkan veren dağıtık mimarisi ve saldırılara karşı dayanıklılığı; ağda yapılan bütün işlemleri takip etmemizi sağlayan şeffaflığı/denetlenebilirliği; üretilen verilerin üzerinde işlem yapılmasını engelleyen silinemezliği/değiştirilemezliği.Bu özellikleriyle blokzincir, birden fazla paydaşın yaşadığı anlaşmazlıkların çözümünde büyük kolaylık sağlayacaktır. Blokzincir tabanlı altyapılarda saklanan verinin değiştirilemezliği ve kriptografik olarak güvenliğinin/gizliliğinin sağlanabilir olması, şirketlerin bu teknolojiyi değerlendirmesinde etkili olacaktır.

 

Kurumsal ve uluslararası düzeyde entegrasyon sağlandığı takdirde, blockchain ile gümrük ve dış ticaret alanında teknoloji inovasyonu sağlanmış olacaktır. Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde hız, basitleştirme ve güvenlik son derece önemlidir. Gümrüklerde 4 günlük beklemenin %0,5 gümrük vergisine eşit olduğu düşünüldüğünde, bekleme maliyetlerini azaltacak, işlemleri kolaylaştıracak teknoloji kullanımının önemi daha da net ortaya çıkmaktadır.

 

İhracatçıdan ithalatçıya kadar olan dış ticaret zincirindeki tüm ilgili taraflarla yapılacak blokzincir uygulamaları ile dış ticaret süreçleri kısalacak; dublikasyonlar önlenecek, veri güvenliği üst düzeyde sağlanacak, bürokrasi azalacak, verimlilik artacaktır. Tek pencere sistemi, ihracatta kağıtsız beyanname, NCTS gibi dijitalleşmeye yönelik var olan çok sayıda uygulama ve proje nedeniyle; halen blokzincirin en verimli ve kolay kullanılabileceği sektörlerden birisi, şüphesiz ki gümrükleme sektörüdür.

 

* Blokzinciri ile gelecekte nasıl bir değişim olacağını öngörüyorsunuz? Bu teknolojinin sizin sektörünüze etkilerinin nasıl olacağını öngörüyorsunuz?

Blokzincir; perakende, sağlık, enerji, kamu, banka, gayrimenkul, tedarik zinciri yönetimi gibi bir çok sektörü doğrudan etkileyecektir. Bu teknolojinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde pek çok sektörü baştan yaratacağı öngörülmektedir. Özellikle akıllı kontratlarla, tüm ticaretin şekil değiştireceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

 

Dış ticaret işlemlerinde ihracatçıdan ithalatçıya kadar tüm dış ticaret sürecinin blokzincire aktarılmasıyla, uluslararası ölçekte de bu teknolojinin kullanımı mümkün hale gelecektir. Yani bir A ülkesinden çıkışta ihracatçının düzenlendiği belgelerdeki veriler, B ülkesindeki ithalatçı tarafından da kullanılabilecektir. Böylece kıymet, tarife, menşe ve rejimde yapılan sahtekarlıklar, çifte fatura olayları da önlenebilecektir. Bu hem kamu otoriteleri, hem de dürüst/hesap verebilir şirketler açısından tercih edilir bir durumdur. Elbette ki bu sistemi kullanacak şirketlere gümrüklerde ekstra kolaylıklar gösterilmesi de teşvik edici bir unsur olacaktır. Dış ticarette blokzincir teknolojisi, özellikle ülkemizin de taraf olduğu ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasının ruhuna da çok uygun bir gelişme olacaktır.

 

* UGM olarak yeni teknolojilerden yararlanma ve dünya çapındaki sistemlere uyum sağlama konusunda politikalarınız nelerdir?

UGM, bilgi teknolojileri alanında önemli yatırımlar yapmış ve sektöründe ilklerden biri olarak Ar-Ge Merkezini de 2019 yılında kurmuştur. Bu Merkezde halen 20’den fazla IT uzmanımız blokzincir, yapay zeka ve diğer IT teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Şirketimiz; üniversiteler, üyesi olduğu Türkiye Blokzincir Platformu paydaşları, kamu kuruluşları ve teknoloji şirketleri ile blokzincir alanında aktif işbirliği sergilemektedir. Yine uluslararası ölçekteki gelişmeler de yakınen izlenmekte ve iş ortağımız olan çok uluslu şirketlerle pilot uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizin karşılıklı işbirliği ve tanıma anlaşmalarıyla blokzincir uygulamalarını 3 ncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği eksende, şirketimiz en hazır konumda olacaktır.

 

Ulusal ve uluslararası projeler ve makaleler de yakından takip edilmekte; yeni istihdamda ve mevcut personelimizde IT alanında yüksek lisans eğitimi teşvik edilmektedir.

 

UGM olarak çalışanlarımızın inovatif bakış açısını destekliyor, proje üreten personelimizi ödüllendiriyor, “bir fikrim var” konseptiyle her çalışanı fikir ve proje üretmeye yönlendiriyoruz. UGM bünyesinde Ar-Ge kültürünün yaygınlaşması adına tüm personelimize farkındalık eğitimleri vererek, gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz. Amacımız IT teknolojilerinden istifadeyle, dünyada da örnek olacak en iyi uygulamaları müşterilerimiz için hayata geçirmektir.