27 Nisan 2018 tarihinde Sabah Gazetesi, Milli Markalar başlığı altında Söz Veririz ilanımız ile yer aldık.