SİRKULER_21_050

13/01 2021

Sirkuler_21_050

Kısa Konu: Rusya Federasyonu'na Tütün ve Tütün Mamulleri İhracatı

Konu:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen  yazıda;

Rusya Federasyonu'na ithal edilen tütün hammaddelerinin karantina ve bitki sağlığı kontrolleri esnasında, Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri için karantina etmeni olan Megaselia scalaris (Loew) tespit edildiği ve bu kapsamda RF'ye tütün hammaddelerinin ithalatında bazı ülkelere kısıtlama getirildiği belirtilerek, ülkemizden ithal edilen tütün hammaddelerinde ise 3 adet vaka tespit edildiği ifade edilmektedir.

Rusya Federasyonu'na başta tütün hammaddeleri olmak üzere ülkemiz menşeli tüm bitkisel ürünlerin ihracatında Megaselia scalaris etmeni nedeniyle bir kısıtlama veya yasaklama uygulanmaması için; ihraç edilecek ürünlerin taşındığı araçlar, ürünlerin depolama alanları ve paketleme tesislerinin temizliğinde gereken hassasiyetin gösterilmesi ve ihracatçı firmaların anılan zararlı organizmadan ari ürün tedariki konusunda titiz davranmaları gerekmektedir.

Kaynak: UİB

İndir