SİRKULER_21_047

12/01 2021

Sirkuler_21_047

Kısa Konu: Rusya Federasyonu'na (RF) ihraç edilen taze domates ve taze biberler hk.

Konu:

Rusya Federasyonu tarafından ülkemizden Rusya Federasyonu'na (RF) ihraç edilen taze domates ve taze biberlerde  virus tespit edilmesine dayanılarak ülkemize resmi bildirim yapılmıştır. 

Kısıtlamalara neden olan virüs etmenlerini kapsayacak şekilde Antalya ve İzmir Tarım İl Müdürlüklerince ihracata yönelik domates ve biber üretim alanlarında bir survey çalışması yapılacak olup, mevcut duruma dair tespitlerin yapılacağı bu çalışmada her üretim alanının ayrı ayrı değerlendirilerek çalışma sonuçlarının (analizin yöntem ve metodu ile analizde kullanılan test kitleri belirtilmek suretiyle) tabloya işleneceği, tabloya;

-işletmede yapılan her türlü denetimi belgeleyen tutanak,

-yapılan tüm analizlerin detaylı sonuçlarının

ekleneceği bildirilmektedir.

Survey çalışmasında yer almak üzere Antalya ve İzmir illerinde yer alan domates ve biber üreticisi firmaların bağlı bulundukları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine bu hafta içerisinde ivedilikle başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Kaynak: BAİB

İndir